Kutak za HCV nedoumice

Hronična hepatitis C virusna (HCV) infekcija je i dalje jedan od glavnih uzroka hronične jetrene bolesti i procenjuje se da je širom sveta oko 71 m...

UČESTALOST PRIMENA ANTIBIOTIKA KOD PACIJENATA SARS-COV-2 VIRUSNOM INFEKCIJOM

Da li je previše pacijenata sa COVID -om 19 dobilo nepotrebne antibiotike „za svaki slučaj”?! -Pandemija COVID-19 i dalje ima veliki uticaj n...