Dobrodošli na sajt Udruženja infektologa Srbije. Udruženje Infektologa Srbije je stručno Udruženje  koje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva i unapređenja u oblasti  infektologije. Osnovni ciljevi Udruženja su:

  1. Doprinosi razvoju i unapređenju otkrivanja i lečenja infektivnih bolesti
  2. Afirmacija interdisciplinarnog pristupa dijagnostici i lečenju infektivnih bolesti
  3. Omogućavanje domaćih i inostranih razmena iskustava u lečenju infektivnih bolesti
  4. Organizacija stručnih sastanaka, kongresa i seminara
  5. Organizacija predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva
  6. Edukacija novih stručnjaka zainteresovanih za infektologiju
  7. Stalno usavršavanje u struci i podsticanje razmena kadrova
  8. Angažovanje u naučnim projektima, ispitivanje pojedinih lekova i terapijskih procedura
  9. Utvrđivanje nacionalnih konsenzus programa o infektivnim bolestima
  10. Pokretanje stručnog časopisa i drugih publikacija iz oblasti infektologije i srodnih disciplina

*Organizaciona struktura Udruženja se sastoji od Skupštine udruženja, Naučnog i Nadzornog odbora

SKUPŠTINA UDRUŽENJA je najviši organ Udruženja i saziva se jednom godišnje. Skupštinu Udruženja sačinjavaju svi članovi. Skupština donosi odluke, akta i smernice bitne za rad Udruženja.

UPRAVNI ODBOR je izvršni organ Skupštine Udruženja koji za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja. Predsednik Upravnog odbora je ujedno i predsednik Skupštine Udruženja. Predsednika i potpredsednika biraju svi članovi Skupštine na predlog Upravnog odbora Udruženja.

NAUČNI ODBOR: Razmatra sva pitanja koja mu uputi Upravni odbor a posebno ona u vezi sa edukacijom i usavršavanjem u infektologiji i daje svoje stručno mišljenje kao povratnu informaciju Upravnom odboru.

NADZORNI ODBOR: Kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja

Predsednik Udruženja infektologa Srbije

Prof. dr Tomislav Preveden

Klinika za infektivne bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad