Pristupate sadržaju za stručnu javnost. Zbog zakonskih ograničenja, ovom sadržaju može pristupiti samo stručna javnost. Pod stručnom javnošću smatraju se zdravstveni i veterinarski radnici koji propisuju lekove, odnosno medicinska sredstva, diplomirani farmaceuti i druga stručna lica u oblasti proizvodnje i prometa lekova, kao i u organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, kako je predviđeno Članom 2. Pravilnika o oglašavanju lekova (Službeni glasnik Republike Srbije br. 102/2018).

Molimo da se ulogujete ili registrujete koristeći naredni link:

Prijava na deo namenjen za stručnu javnost

Pristupate sadržaju za stručnu javnost. Zbog zakonskih ograničenja, ovom sadržaju može pristupiti samo stručna javnost. Pod stručnom javnošću smatraju se zdravstveni i veterinarski radnici koji propisuju lekove, odnosno medicinska sredstva, diplomirani farmaceuti i druga stručna lica u oblasti proizvodnje i prometa lekova, kao i u organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja, kako je predviđeno Članom 2. Pravilnika o oglašavanju lekova (Službeni glasnik Republike Srbije br. 102/2018).