Datum održavanja: 19-21. Maj 2022.
Mesto održavanja: Hotel Sheraton, Polgar Andraša 1, Novi Sad 21000

Poštovane kolege i prijatelji,

Veliko mi je zadovoljstvo da najavim 6. Kongres Udruženja infektologa Srbije sa međunarodnim učešćem koji će se ove godine održati u saradnji sa Medicinskimfakultetom u Novom Sadu. Posebna nam je čast što se Kongres održava u Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture za 2022. godinu. U proteklom vremenskom periodu pred infektolozima, ali i svim drugim medicinskim radnicima i pacijentima pojavili su se brojni izazovi posebno u vezi sa pandemijom virusa COVID – 19. U cilju daljeg unapređenja i razvoja stručnog nivoa kompletne infektološke zajednice ovaj Kongres okupiće eminentne predavače (domaće i strane) koji će doprineti unapređenju rada infektološke i ostale zdravstvene službe kroz izlaganje aktuelnih pitanja i savremenih pristupa rešavanju problema infektivnih bolesti Pozivamo vas da se pridružite našim predavačima i svojim radom i iskustvom doprinesete unapređenju naučnih i stručnih znanja. Svoje apstrakte možete poslati na e-mail sekretarijat@udruzenjeinfektologasrbije.rs

Apstrakti će biti objavljeni u Zborniku apstrakata.
Glavne teme Kongresa su:

 • VIRUSNE BOLESTI
 • ANTIBIOTICI
 • COVID-19

Kongres će biti akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Republike Srbije.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Tomislav Preveden

Predsednik Udruženja infektologa Srbije

Kako do kongresa

Registracija učesnika

Registracija učesnika će se obaviti sva tri dana u Hotelu Sheraton

Četvrtak 19. maj od 12.00-14.00

Petak 20. maj od 08.00-09.00

Subota 21.maj od 08.00-09.00

Akreditacija

Kongres će biti akreditovan odlukom Zdravstvenog Saveta Republike Srbije. Izdavanje sertifikata na štandu registracije nakon završetka Kongresa

Izložbeni prostor/štandovi

Kafe pauze/ručkovi

Društveni program

Svečano otvaranje

Svečano otvaranje Kongresa 19. maj  u 15h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 3

Svečana večera 20. maj 2022. u 20.00 u restoranu Hotela Sheraton

Pravo prisustva imaju svi registrovani učesnici Kongresa sa regulisanom kotizacijom

Smeštaj

Smeštaj učesnika Kongresa nije obuhvaćen kotizacijom. Rezervacija smeštaja i njegovo plaćanje se reguliše direktno sa hotelom.

Rezervacioni link

Priozi:

Instrukcije za slanje apstrakata
Registracioni formular
Program

KOTIZACIJA:

Specijalisti: 12,000 rsd
Specijalizanti: 6,000 rsd

UPLATA KOTIZACIJE:

Banka: Banka Intesa AD, Novi Sad
Tekući račun: 160-0000000465690-97
Primalac: Udruženje infektologa Srbije, Karađorđev trg 34, 11080, Beograd
* Udruženje nije u sistemu PDV-a

UPLATA KOTIZACIJE U STRANOJ VALUTI:

Intermediary: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY
Account No/ SWIFT CODE: DBDBRSBG
Address of the bank: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Milentija Popovića 7 B, Beograd,
Republika Srbija
Beneficiary Custtomer / IBAN No: RS35160005400002217129
Name and Address of Beneficiary Custtomer:UDRUŽENJE INFEKTOLOGA SRBIJE
Karađorđev trg 34, Zemun-Beograd, Republic of Serbia

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Prisustvo predavanjima
 • Kongresni materijal
 • Svečanu večeru

* Udruženje infektologa Srbije nije u sistemu PDV-a
Prijave za učešće slati do: 15. maja 2022. godine
Rok za slanje apstrakata 1. maj. 2022. godine

OPŠTE INFORMACIJE

ZVANIČNI JEZIK: Srpski i engleski

Plearna predavanja, usmene prezentacije i  komercijalni simpozijumi se održavaju u Sali po rasporedu i trajanju u programu.

Mole se predavači da se pridržavaju dodeljenog vremena. Vašu prezentaciju na USB/u, predajte tehničaru u sali gde se održava prezentacija, najmanje sat vremena pre izlaganja. Prezentacije pripremite u PowerPoint/u.

 

Poster prezentacije se postavljaju se  drugog dana Kongresa  i ostaju do završetka poster sesije. Autori su u obavezi da u planiranom vremenu za poster sesiju budu pored svog postera, kako bi pružili neophodna objašnjenja i odgovore na pitanja učesnika i moderatora vezana za svoj rad.

Kafe pauze će se služiti u foajeu.

Ručak će se služiti u restoranu Hotela Sheraton

Zajednička večera je za sve registrovane učesnike u Sali gde su predavanja.

ON-LINE registracioni formular

  Iме*

  Prezime*

  Titula*

  Broj licence*

  Ustanova*

  Adresa*

  Kontakt telefon*

  E-mail*

  Odaberite iznos kotizcaije

  Dodaj apstrakt

  SEKRETARIJAT KONGRESA:
  ARIA Conference & Events d.o.o.
  Karađorđev trg 34, 11080 Zemun
  sekretarijat@udruzenjeinfektologasrbije.rs
  Tel. +381 11 2600.978
  Fax. +381 11 2604.590