Simpozijum „Intrahospitalne infekcije“

5-6. novembar 2021. u Hotel Sheraton, Novi Sad

Poštovane kolege,

Kako nam je želja da napredstojećem Simpozijumu svedemo na minimum mogućnost zaražavanja korona virusom, Udruženje infektologa daje sledeće preporuke za održavanje predstojećeg Simpozijuma: Svi učesnici su dužni da u sali nose maske i da drže neophodnu distancu tokom trajanja Simpozijuma.

Srdačan pozdrav,

Simpozijum je akreditovan sa 4 boda za učesnike.
Simpozijum će biti održan uz poštovanje svih mera koja budu aktuelne u novembru mesecu.

KOTIZACIJA:
Specijalisti: 6,000 rsd           
Specijalizanti: 3,000 rsd

UPLATA KOTIZACIJE:
Banka: Banka Intesa AD, Novi Sad
Tekući račun: 160-0000000465690-97
Primalac: Udruženje infektologa Srbije, Bulevar oslobođenja, 11080, Beograd
* Udruženje nije u sistemu PDV-a

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

  • Prisustvo predavanjima
  • Kongresni materijal
  • Svečanu večeru

* Udruženje infektologa Srbije nije u sistemu PDV-a