Datum i mesto održavanja: 18-19. oktobar 2024. Hotel Sloboda Šabac

Poštovani i dragi infektolozi,

18-19.10.2024. Udruženje će organizovati nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem na temu  “ULOGA INFEKTOLOGA U LEČENJU INFEKCIJA KOD BOLESNIKA SA IMUNODEFICIJENCIJOM”.

Svedoci smo da je ova problematika vrlo aktuelna u poslednje vreme i da infektolozi zajedno sa drugim specijalistima imaju važnu ulogu u lečenju ovih bolesti.Predviđeno je da bude nekoliko predavanja po pozivu  koje bih ja uvrstio u program uz predavanja infektologa ili drugih specijalista koji bi svoja predavanja prijavili sekretarijatu Udruženja infektologa Srbije, a ja kao predsednik udruženja uvrstio u program. Zato apelujem na sve infektologe da dođu na ovaj skup u Šapcu i da se prijave za predavanja.

Nadam se  da će svaki infektolog otići sa toga skupa sa korisnim informacijama i preporukama koje će moći da praktično primeni u svome radu i da će ujedno biti prilika za lepo druženje u Šapcu.

Prof. dr Tomislav Preveden, predsednik Udruženja infektologa Srbije