Simpozijum: „DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI SAVREMENE INFEKTOLOGIJE“

10 – 12. maj 2019 .

Hotel ALEKSANDAR, Budva, Crna Gora