Datum i mesto održavanja: 26-28. maj, Hotel „Crni vrh“, Divčibare
Organizator: Udruženje infektologa Srbije

KOTIZACIJA: 8.000 RSD ZA SVE UČESNIKE
Formular za prijavu u hotel

UPLATA KOTIZACIJE:

Banka: Banka Intesa AD, Novi Sad

Tekući račun: 160-0000000465690-97

Primalac: Udruženje infektologa Srbije, Karađorđev trg 34, 11080, Beograd

* Udruženje nije u sistemu PDV-a

UPLATA KOTIZACIJE U STRANOJ VALUTI:

KOTIZACIJU PLAĆAJU SVI UČESNICI KONGRESA

Prijavljivanje učesnika čiju kotizaciju plaća pravno lice se vrši slanjem neophodnih podataka (ime i prezime svih učesnika, kao i podaci firme / institucije: naziv, adresa, grad, PIB, kontakt telefon) na mejl adresu: finansije@aria.co.rs

Nakon toga se dobija PROFAKTURA i INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE na osnovu koje možete izvršiti plaćanje.

Intermediary: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Account No/ SWIFT CODE: DBDBRSBG

Address of the bank: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Milentija Popovića 7 B, Beograd,

Republika Srbija

Beneficiary Custtomer / IBAN No: RS35160005400002217129

Name and Address of Beneficiary Custtomer:UDRUŽENJE INFEKTOLOGA SRBIJE

Karađorđev trg 34, Zemun-Beograd, Republic of Serbia

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Prisustvo predavanjima

Kongresni materijal

REGISTRACIJA:

  Iме*

  Prezime*

  Titula*

  Broj licence*

  Ustanova*

  Adresa*

  Kontakt telefon*

  E-mail*

  PREDAVAČI I TEME:

  Prof. dr Tomislav Preveden : Uvod, zašto tema simpozijuma sepsa?

  Prof.dr Milorad Pavlović: Borba infektologa sa sepsom nekad i sad miloradpavlovic25@gmail.com

  Prof.dr Ivana Ćirković: Kritični koraci I vremena u mikrobiološkoj dijagnostici sepse

  Prof. dr Slobodan Janković: Farmakokinetsko-farmakodinamski indeksi i određivanje koncentracije antimikrobnih lekova-značaj u kliničkoj proceni efikasnosti terapije

  Doc.dr Dajana Lendak : Kriterijumi za postavljanje dijagnoze sepse

  Ass.dr Boris Jegorović : Biološki marker sepse, istine i zablude

  Ass. dr Marija Kusulja: Prediktivne vrednosti skorova za sepsu u bolesnika sa bakerijemijom

  Prof. dr Goran Stevanović: Optimalizacija antimikrobne terapije sepse; koliko nam može pomoći savremena mikrobiologija?

  Prof. dr Siniša Sević: EXDR, DTR sojevi, klinički izazov, dileme i realne terapijske mogućnosti

  Prof.dr Radmilo Janković: Vazopresori i inotropi u sepsi

  Prof. dr R.Baljić/Prim.mr.sci M.Hadžović: Stafilokokna sepsa – uvijek aktuelna i uvijek problematična

  Dr Steva Stanišić: Virusne sepse

  Prof.dr Miodrag Vrbić: Sepsa-asocirana multiorganska disfunkcija kao osnovni uzrok nepovoljnog ishoda Covid-19 infekcije

  Dr Ivana Ostojić: Klinički aspekti sepse i prediktori ishoda obolelih lečenih u intenzivnoj nezi