Datum i mesto održavanja: 26-28. maj, Hotel „Crni vrh“, Divčibare
Organizator: Udruženje infektologa Srbije

KOTIZACIJA: 8.000 RSD ZA SVE UČESNIKE

Rezervacija smeštaja u Hotelu vrši se direktno sa Hotelom “Crni vrh”
Formular za prijavu u hotel

Registracija učesnika je u petak, 26. maja od 14:00-15:00h.
I prvog i drugog dana Simpozijuma u restoranu Hotela „Crni vrh“, Divčibare biće održana večera za sve učesnike Simpozijuma sa početkom u 20h.Simpozijum je akreditovan sa 9 bodova za predavače i 5 bodova za učesnike.

UPLATA KOTIZACIJE:

Banka: Banka Intesa AD, Novi Sad

Tekući račun: 160-0000000465690-97

Primalac: Udruženje infektologa Srbije, Karađorđev trg 34, 11080, Beograd

* Udruženje nije u sistemu PDV-a

Prijavljivanje učesnika čiju kotizaciju plaća pravno lice se vrši slanjem neophodnih podataka (ime i prezime svih učesnika, kao i podaci firme / institucije: naziv, adresa, grad, PIB, kontakt telefon) na mejl adresu: finansije@aria.co.rs

Nakon toga se dobija PROFAKTURA i INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE na osnovu koje možete izvršiti plaćanje.

UPLATA KOTIZACIJE U STRANOJ VALUTI:

KOTIZACIJU PLAĆAJU SVI UČESNICI KONGRESA

Prijavljivanje učesnika čiju kotizaciju plaća pravno lice se vrši slanjem neophodnih podataka (ime i prezime svih učesnika, kao i podaci firme / institucije: naziv, adresa, grad, PIB, kontakt telefon) na mejl adresu: finansije@aria.co.rs

Nakon toga se dobija PROFAKTURA i INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE na osnovu koje možete izvršiti plaćanje.

Intermediary: BCITITMM, INTESA SANPAOLO SPA, MILANO, ITALY

Account No/ SWIFT CODE: DBDBRSBG

Address of the bank: BANCA INTESA AD BEOGRAD, Milentija Popovića 7 B, Beograd,

Republika Srbija

Beneficiary Custtomer / IBAN No: RS35160005400002217129

Name and Address of Beneficiary Custtomer:UDRUŽENJE INFEKTOLOGA SRBIJE

Karađorđev trg 34, Zemun-Beograd, Republic of Serbia

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Prisustvo predavanjima

Kongresni materijal

REGISTRACIJA:

Registracija za ovaj događaj je završena

PREDAVAČI I TEME:

Prof. dr Tomislav Preveden : Uvod, zašto tema simpozijuma sepsa?

Prof.dr Milorad Pavlović: Borba infektologa sa sepsom nekad i sad miloradpavlovic25@gmail.com

Prof.dr Ivana Ćirković: Kritični koraci I vremena u mikrobiološkoj dijagnostici sepse

Prof. dr Slobodan Janković: Farmakokinetsko-farmakodinamski indeksi i određivanje koncentracije antimikrobnih lekova-značaj u kliničkoj proceni efikasnosti terapije

Doc.dr Dajana Lendak : Kriterijumi za postavljanje dijagnoze sepse

Ass.dr Boris Jegorović : Biološki marker sepse, istine i zablude

Ass. dr Marija Kusulja: Prediktivne vrednosti skorova za sepsu u bolesnika sa bakerijemijom

Prof. dr Goran Stevanović: Optimalizacija antimikrobne terapije sepse; koliko nam može pomoći savremena mikrobiologija?

Prof. dr Siniša Sević: EXDR, DTR sojevi, klinički izazov, dileme i realne terapijske mogućnosti

Prof.dr Radmilo Janković: Vazopresori i inotropi u sepsi

Prof. dr R.Baljić/Prim.mr.sci M.Hadžović: Stafilokokna sepsa – uvijek aktuelna i uvijek problematična

Dr Steva Stanišić: Virusne sepse

Prof.dr Miodrag Vrbić: Sepsa-asocirana multiorganska disfunkcija kao osnovni uzrok nepovoljnog ishoda Covid-19 infekcije

Dr Ivana Ostojić: Klinički aspekti sepse i prediktori ishoda obolelih lečenih u intenzivnoj nezi

PROGRAM