Simpozijum „Intrahospitalne infekcije“

5-6. novembar 2021. u Hotel Sheraton, Novi Sad

Simpozijum je akreditovan sa 4 boda za učesnike.
Simpozijum će biti održan uz poštovanje svih mera koja budu aktuelne u novembru mesecu.

Registracioni formular

Finalni program